ACCOUNTS – Matchning av transaktioner

Genom att låta teknik ta över sparar du tid, minskar kostnader och arbetar mer effektivt. På en ekonomiavdelning utförs fortfarande många delar av bokslutsarbetet manuellt. Den manuella hanteringen av transaktioner och rapporteringen av konton är en av de allra mest tidskrävande processerna.

Avstämningssystemet Adra Match Accounts är en lösning för att automatisera, standardisera och visualisera hanteringen av transaktioner och skapa bokslutsunderlag för balanskonton till månadsbokslutet.

Fördelar med Accounts

Accounts har ett stort antal fördelar för all personal som är delaktiga i avstämningsprocessen:

  • Enhetliga, förenklade arbetsprocesser
  • Lätt att implementera, lära och använda
  • Flexibel och skalbar lösning – växer med ditt företag
  • Hög prestanda – processar stora mängder data på kort tid
  • Avancerad logik – korrekt matchade resultat
  • Enkelt att få ut rapporter och grafer
  • Dashboard ger god överblick
  • Workflow – organisera, planera och få kontroll

Vanliga avstämningsområden

Accounts kan praktiskt taget matcha och stämma av praktiskt taget vilket data som helst. De vanligaste avstämningarna är:

Arbetsflödet i Accounts

Övergripande beskrivning

Många användare, olika roller

AMA är ett fleranvändarsystem med fem olika roller. Rollerna styr vad en användare ska kunna se och göra i systemet. Användaren kan kopplas till ett eller fler bolag i koncernen och tilldelas rättigheter utifrån arbetsuppgiften. Inloggning till systemet kan antingen göras med ”single sign on” eller med egendefinierade användarnamn och lösenord.